Elever på Bromangymnasiet läser matematik på universitetsnivå

Ett nytt samarbete gör det möjligt för gymnasieelever i Hudiksvall att läsa matematik på Umeå universitet. Förhoppningen är att kunna möta elevernas intresse för ämnet.

Läs vidare [Hudiksvalls kommun]