Digital återkoppling stödjer elevers problemlösning i matematik

Ny forskning visar hur digital återkoppling kan hjälpa elever att själva komma vidare när de har fastnat i matematisk problemlösning. Datorstödet ger eleverna tips på strategier och verktyg när svårigheter uppstår och kan fungera som ett komplement till lärarens roll. Att lära sig matematik handlar inte bara om att memorera matematiska metoder. För att lösa matematiska problem krävs också att eleverna delvis skapar sina egna metoder. För att kunna göra detta behövs vägledning när det uppstår svårigheter att komma vidare i problemlösningen.

I sin avhandling vid Umeå universitet visar Sharmin Söderström hur problemlösningsprocessen kan överlåtas till eleverna.

Läs vidare [Umeå universitet]

Avhandlingen:  Formative assessment and problem solving in mathematics