Den trendkänsliga skolan

trender i Svensk undervisning genom tiderna.

En av artiklarna fokuserar på John Hatties metoder. Han omnämns som superpedagog, guru och pedagogik­professor. Men nu växer kritiken mot John Hattie.

Boken ”Synligt lärande för lärare” blev en succé världen över när den kom 2009. Genom att göra den största jämförelsen som gjorts av utbildningsforskning rangordnade han faktorer som påverkar elevresultat positivt eller negativt.

Tydligt och enkelt. Och stora delar av Skolsverige gjorde vågen.

Läs vidare [Ämnesläraren]