Segregation större problem än brist på erfarna lärare

Skolor i utsatta områden kan ha mindre kvalificerade lärare, men det är främst ökad social segregation som påverkar elevernas prestationer. Det visar en studie av 46 länder.

Elever som går i skolor i utsatta områden har ibland mindre välutbildade och erfarna lärare jämfört med elever i mer välbärgade områden. Den ojämlika fördelningen av kvalificerade lärare ses ofta som den främsta orsaken till skillnader i elevers studieresultat.

En avhandling vid Göteborgs universitet visar att det är en anledning, men inte den viktigaste.

Läs vidare [Forskning.se]

Avhandling: Teacher sorting and the opportunity gap: a cross-national investigation of institutional differentiation and educational equity, Göteborgs universitet.