Samband mellan nationella prov och gymnasiebehörighet

Elever utan godkänt resultat på de nationella proven i matematik och svenska i årskurs 3 riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet. Det visar en ny studie gjord av Handelshögskolan vid Örebro universitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Det gäller att ta vara på varningssignalerna. Tidiga insatser och en gedigen uppföljning av elevernas utveckling är avgörande för att fler elever ska nå målen i skolan, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildnining och arbetsmarknad, SKR.

Läs vidare [SKR]

Rapporten: Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet