Lägst betyg i matte – svårt att vända trenden

Eleverna är bäst på hem- och konsumentkunskap och engelska. Matematik är däremot det ämne som niondeklassarna på kommunens skolor har absolut lägst betyg i. Trots försök med att höja matematikbetygen har de inte blivit bättre.

– Det är inte bara att knäppa på fingrarna, säger Lars Clemensson, kvalitet- och utvecklingschef på förvaltningen för Förskola och grundskola i Kungsbacka kommun.

Det är dock inte bara i Kungsbacka kommun det ser ut så här utan i hela länet. Några elever i nian som Norra Halland intervjuat säger att de uppskattar variation i ämnet och att kunna arbeta i grupp för att hjälpa varandra. En elev upplever matten som tråkig, trots att eleven är duktig på matte, bla för att man måste sitta still så länge.

Källa [Norra Halland 2023-04-04]