Fråga en matematiker! har svarat på 22 799 frågor sedan 1996

Vecka efter vecka, år efter år, väller frågorna in. Både stora och små funderingar från allmänheten och skolvärlden besvaras via fem frågelådor på Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Här kan vem som helst få direktkontakt med forskare. Fakultetens äldsta frågelåda finns hos Matematikcentrum. Den grundades 1996 av Kjell Elfström, som själv skrev programvaran till frågetjänsten och har drivit verksamheten sedan dess. I skrivande stund har 22 799 frågor besvarats. Samtliga finns att läsa på sajten.

Vid månadsskiftet maj/juni i år går Elfström i pension. Efter maj kommer svarsverksamheten därmed sannolikt att läggas ner. Redan publicerade frågor och svar kommer att ligga kvar för besökarna, men inga nya frågor kommer att tas emot.

Läs vidare: Oraklen i lådorna [Lunds universitet]

Läs tidigare frågor och svar i “Fråga Lund om matematik”  [Lunds universitet]