Taggade lärare fick bättre koll på lektionerna

I ett projekt har lärare utrustats med sensorer för att visualisera hur de rör sig i klassrummen. Målet är att ny teknik ska ge dem en bättre överblick av hur tiden fördelas mellan olika elever.

Katederundervisning eller ambulerande stöd i gruppdiskussioner? Jämn fördelning av uppmärksamheten, eller särskilt fokus på elever med stora behov? Lärare kan ha olika idéer om hur undervisningen ska bedrivas, och det skiftar också från lektion till lektion.

Men hur mycket läraren än har planerat är det svårt att veta hur utfallet faktiskt blev.

– Det kan kännas som att man har lagt all tid på en elev, eller att ett hörn av klassrummet inte fick någon uppmärksamhet alls. Men det är jättesvårt att skatta hur man har fördelat sin tid, förklarar Robert Ramberg och Patrik Hernwall som båda har lång erfarenhet av lärarrollen och är verksamma vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs vidare [forskning.se]