Reviderad “Tänka resonera och räkna i förskoleklass” – finns nu att beställa!

Vad har förändrats?

Strukturen med teman, cykler och arbetsgången inom varje cykel har gjorts tydligare. Enstaka paraktiviteter och underlag för individuell dokumentation har lagts till.

Läs vidare om boken på vår beställningssida [NCMs webshop]