Regeringen ska utreda hur betygssättningen kan bli mer likvärdig

Svensk skola har stora utmaningar med bristande likvärdighet i betygssättningen och därför kommer regeringen att tillsätta en utredning. Det framkommer av en skrivelse som regeringen har beslutat om och som lämnats över till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskning av statens insatser för likvärdig betygssättning.

Läs vidare [Regeringen]