Ny vägledning ska ge fler elever det särskilda stöd de behöver

Alltför många elever får inte det särskilda stöd som de behöver för att klara skolan och nå utbildningens mål. Skolverket och SPSM har därför tagit fram en ny vägledning om hur skolor ska kunna ta reda på vilket stöd de behöver sätta in.

– Det särskilda stödet kan vara avgörande för elevens möjlighet att klara skolan, må bra och utveckla tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv, säger undervisningsrådet Åsa Elebring på Skolverket.

Läs vidare [Skolverket]