Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor

I år är det 17 matematiker som får dela på 28 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. De arbetar bland annat med matematiska studier om pandemin, modeller för slumpmässiga händelser och teorier för extremvärden.

– Det är väldigt glädjande att se att Stiftelsens satsningar på matematik såväl genom matematikprogrammen som Scholars- och Fellowsprogrammen samt matematikdelen inom WASP-programmet gett effekt. Sverige har flera världsledande miljöer och är nu även attraktivt för utländska matematiker, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Han konstaterar också att Stiftelsens stöd till Institut Mittag-Leffler har inneburit att institutet kunnat stärka sin position som ett av världens ledande matematiska forskningsinstitut.

Läs vidare om matematiksatsningen [Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse]

Läs mer om forskarna och deras forskning [Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse]