Nya prefix för mått och beslut om hur lång en sekund är

När allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence générale des poids et mesures, CGPM) ägde rum i november 2022 i Paris var sekunden i fokus och det fattades flera beslut som kommer att påverka hur vi mäter tiden.

Det togs även beslut om nya prefix för mått, så kallade SI-prefix. Konferensen beslutar hur olika enheter ska definieras och hur man ska hantera dem.

– När vi beskriver till exempel längd så utgår vi från metern och sätter prefix framför för att beskriva storleken. Kilometer är 1000 meter och millimeter är en tusendels meter och så vidare. För att kunna göra forskningen mer förståelig för samhället behöver vi nu prefix som beskriver både större och mindre storlekar än vi tidigare haft namn för, skriver Vinova.

Vad heter då de nya prefixen?

Där har vi nu ronna (R) och quetta (Q), där ronna motsvarar 10^27 och quetta är 10^30, och där tiopotensen är negativ finns nu ronto (r) och quecto (q), där ronto är 10^−27 och quecto är 10^−30..

Läs vidare [Vinnova]

Läs även [Forskning och framsteg] (2023/1 premium)