NTA Skolutveckling bjuder in till ett idéseminarium – 10 mars

Inför framtagande av ett nytt NTA-tema för förskolan med fokus på Matematik i olika lärmiljöer bjuder vi in till idéseminarium.

Utgångspunkten är att vi ska fundera tillsammans, inspirera varandra och sprida goda exempel om matematik i förskolan.

Hoppas att du vill och har möjlighet att vara med, dina tankar är värdefulla.

Se bifogad inbjudan