Matematikläger hos Chalmers Tekniska högskola 9-12 februari 2023

Föreningen Ung Vetenskapssport bjuder härmed in till ett matematikläger den 9 – 12 februari 2023 på Chal-
mers Tekniska Högskola i Göteborg.

Lägret är avsett för elever med speciellt intresse för matematik med vilja att utmanas och utvecklas. Lägret
riktar sig främst till gymnasieelever, men högstadieelever som är på gymnasienivå är också tillåtna att del-
ta. Som riktlinje rekommenderas detta läger till elever som redan har eller har potential till att i framtiden
kvalificera sig till finalen i Skolornas matematiktävling, men även övriga intresserade är välkomna.

Läs mer [Ung vetenskapssport]