3 november: Ola Helenius

3 november
16:00 – 17.30

Ola Helenius

Forskning om barns förmåga att resonera proportionellt presenterar ett dilemma. Å ena sidan finns en tråd som pekar på att proportionella resonemang är svårt och att barn först är mogna att utföra dem framåt tolvårsåldern. Å andra sidan finns en tråd som pekar på att barn redan före skolåldern intuitivt förstår proportioner. Min förklaring till detta dilemma är att det är den typiska multiplikationsundervisningen som skapar svårigheterna genom att introducera multiplikation som upprepad addition istället för att ta barns intuitiva uppfattningar om multiplikativa fenomen som utgångspunkt.

Jag kommer att beskriva principerna för ett alternativt sätt att  lägga upp multiplikationsundervisningen från grunden. I det undervisningsupplägg jag föreslår tas  dessutom ett helhetsgrepp på hela det multiplikativa fältet, vilket också inkluderar division, bråk, förhållanden,  skala, procent och, ja, allt som har med multiplikation att göra.

Film