Forskningsöversikt: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

De huvudsakliga resultaten

Sammantaget visar resultaten från studierna som ingår i översikten att lärare kan bidra till lik­värdiga förutsättningar för elevers lärande genom att:

  • planera utformningen av läxan
  • ta hänsyn till elevers situation i hemmet
  • följa upp läxarbetet i undervisningen.

I översikten lyfter vi fram några viktiga aspekter av hur lärare kan arbeta för likvärdiga förutsättningar inför, under och efter elevers arbete med läxor.

Läs forskningsöversikten: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)