Speciallärare bakom Västerås succéprojekt för att höja matematiken

För att komma till rätta med den låga kunskaps­nivån i matematik i grundskolorna i Västerås påbörjades en storsatsning på intensivundervisning – som blev en succé.

– Alla elever har rätt att lyckas, inte bara de med starka föräldrar. Tyvärr är det inte självklart i dagens läge, säger Bodil Lövgren, som arbetar centralt inom Västerås stad och med dess storsatsning på matematik – en gränsöverskridande arbetsgrupp med uppdraget att få upp de låga resultaten i ämnet hos de grundskoleelever i kommunen som har behov av stöd.

Läs vidare [Läraren]