Riksrevisionen: Därför blir inte betygen rättvisa

De senaste årens insatser för en mer rättvis och jämlik betygssättning får underkänt av Riksrevisionen.
Skillnaderna mellan resultat på nationella prov och betyg består.
– Regeringen behöver se till att betygssättningen blir likvärdig. Annars hotas systemets legitimitet, säger riksrevisor Helena Lindberg

Läs vidare [Skolvärlden]