Rapport: Lovskola löser inte skolans problem

Otillräcklig ersättning, få legitimerade lärare och kortsiktiga glädjebetyg till eleverna. Så beskriver lärarna deras erfarenheter och upplevelser efter arbete med lovskola i en ny rapport från lärarfacken. Lärare är dock mer positiva till införandet av extra studietid än till lovskola.

Läs vidare [Lärarförbundet]

Rapporten: Lovskola löser inte skolans problem