Nära samarbete mellan lärare är bra för alla

Lärare som jobbar ihop, systematiskt. Och en undervisning som anpassas så att alla elever kan ta till sig den. Det bäddar för framgång i skolan, enligt forskning från Malmö universitet.

Balli Lelinge, som nyligen disputerade i pedagogik, har forskat om hur skolundervisning kan fungera inkluderande, så att alla barn hänger med.

Läs vidare [forskning.se]