Maria Ingelman Sahléns minnesfond: ansök om projektmedel senast 15e nov

Syftet med Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande är att på olika sätt främja matematikstudier och matematikundervisning. Bidrag skall delas ut till lärare och studenter som vill vidareutbilda sig i nya metoder för matematiskt lärande. Varje år på Marias födelsedag den 19 januari, med start 2020, kommer fonden att dela ut stipendier.

Läs mer och ansök om projektmedel här [Marias fond]