Nya datum! Passa på att besöka matematikverkstaden på NCM

Besök matematikverkstaden

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Kontakta Anette Fröberg för att boka datum eller eventuellt diskutera annat datum utöver de fastsatta om ni  är en hel grupp. Mejl: anette.froberg@ncm.gu.se.

Höstens fasta datum för bokning:

Tiden för samtliga datum är kl. 14:00-16:00.

Ons 28 September

Tis 11 Oktober

Tors 17 November

Ons 7 December

Läs mer [Besök NCMs matematikverkstad]