Nordisk forskning: Så blev effekterna av undervisning på distans

Undervisningen höll lägre kvalitet och de studiemässigt svagare eleverna förlorade mest på distansundervisningen under Coronapandemin.
En konsekvens kan bli lägre framtida inkomster, konstateras i en ny rapport. Utifrån en genomgång av olika studier diskuterar forskare vid IFAU i rapporten ”Covid-19 och distansundervisning i Norden” hur elever i Norden påverkats av distans- och fjärrundervisningen. Diskussionsunderlaget bygger på forskning som genomförts innan och under pandemin, samt på uppföljningar om vad som hänt i skolor i de nordiska länderna från mars 2020 till juni 2021.

Läs vidare [Skolvärlden]

Rapport: Covid-19 och distansundervisning i Norden