Sämre betyg för eleverna efter pandemin: “Gått miste om hela gymnasietiden”

Redan i början av året kunde Kalmarsunds Gymnasieförbund konstatera att medelvärdena på betygen sjunkit och enligt prognosen kommer tappet att synas även efter att årets elever tagit examen. Trenden är tydlig i hela landet.

Lyssna/Läs vidare [Sveriges Radio]