Öresundsdagen 3 om grundkurser i matematik på universitet och högskolor

Onsdag den 2:a november 2022 arrangeras «Öresundsdagen 3 om grundkurser i matematik på universitet och högskolor» (Øresundsdagen 3) på Lunds universitet. Konferensen är ett samarbete mellan Matematik NF vid Lunds universitet (LU) og LearnT vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Syftet med konferensen är att ge lärare och andra involverade i den inledande matematikutbildningen på högre nivå ett forum för att diskutera och utväxla erfarenheter om aktuella utmaningar samt dela med sig av «best practices».

Läs mer/anmälan [Lunds universitet]