LUMA 21-23 september 2022

LUMA 2022 – Matematiska möten i forskning, lärarutbildning och praktik.

Välkomna till höstens LUMA-konferens i Umeå.

Upplägget blir att vi kommer att arbeta kring fyra teman: problemlösning, VFU, programmering
och (inte helt oväntat) distansundervisning. För varje tema ska vi ha två kortare föreläsningar,
en forskningsinriktad och en erfarenhetsbaserad, följt av arbete i mindre grupper med gott om
tid för diskussion och erfarenhetsutbyte. Fokus detta år är matematik, men flera av våra teman
kan förstås också vara intressanta för lärarutbildare inom närliggande ämnen.

Hela konferensen håller till på campus, medan middagar onsdag och torsdag serveras i centrum.
Vi vill därför att ni bokar av dessa dagar i kalendern så att vi får träffas, diskutera
lärarutbildning i matematik och umgås.

Anmälan öppnar i slutet av maj 2022.