Hur kan lärare lära av data och bli bättre på att göra digitala lärresurser till en naturlig del av undervisningen?

Det ska forskare på Linnéuniversitet ta reda på, tillsammans med kommunerna Växjö, Mönsterås, Västervik och Nybro samt kunskaps- och läromedelsföretaget NE och andra läromedelsföretag.

– Vi ser stor potential i att lärare får lära sig mer om att använda de data som digitala läromedel genererar som pedagogiskt stöd. Det kan handla om att upptäcka en elev som går snabbare fram och behöver utmanas, eller någon som behöver extra stöd, säger Italo Masiello, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitet och ansvarig forskare.

Läs vidare [it-pedagogen]