19 maj: Lars Madej

Algebra är en del av matematiken som många elever har svårt för och genom åren har det genomförts ett flertal åtgärder för att förbättra elevers kunskaper i ämnet. En av dessa åtgärder är att införa algebra tidigt i skolmatematiken, vilket förstärks lite till i Lgr22 som införs till hösten.

Seminariet fokuserar på att med konkreta exempel synliggöra hur grundskolans aritmetik kan kopplas till ett algebraiskt tänkande, vilket kan underlätta för eleverna när de möter den mer formella algebran under skolans senare år. Under seminariet kommer vi bland annat diskutera:
• Hur aritmetiska situationer kan användas för att införa ett algebraiskt tänkande i grundskolan.
• Hur svenska elever beskriver likhetstecknets betydelse och hur de använder likhetstecknet i praktiken.

Presentation
Lars Madej är universitetsadjunkt vid Uppsala universitet och undervisar i lärarutbildningen, både blivande lärare för låg- och mellanstadiet, och ämneslärare. Han disputerade i januari 2021 med avhandlingen X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik.

Lars seminariepresentation.