Seminarium: PiF – Problemlösning i Förskoleklass

På seminariet presenteras en studie där forskarna genom designforskning utvecklat och beforskat matematikundervisning i förskoleklass med utgångspunkt i problemlösning.

Plats: Seminariet är på Zoom

Dag: 2022-04-27

Tid: 15:00 – 16:30

Läs vidare [Göteborgs universitet]