Matematiktermer för grundskolan – på ukrainska

Listan över Matematiktermer för grundskolan på olika språk har nu kompletterats med ukrainska på Skolverkets hemsida.

Fritt att laddas ned här [Skolverket]