28 april: Marie Utterberg Modén

Intresset för digitala läromedel i undervisningen tilltar stadigt och vi ser att en ökande del av digitala läromedel i matematik designas för att kontinuerligt och i realtid samla in data om eleverna. Detta möjliggör datadriven undervisning, dvs att lärare kontinuerligt får tillgång till information om elevernas arbete och där adaptiva funktioner ger automatiserade rekommendationer till elever och lärare med AI-baserade tekniker.

Den tryckta läroboken har en lång tradition inom matematikundervisningen och det framhålls ofta att det finns en stark koppling mellan matematikboken, undervisning och lärande. Läroboken har under lång tid fungerat som en resurs för matematiklärare genom att förmedla ämnesinnehåll, undervisningsstruktur och elevuppgifter. Detta medför att digitala läromedel som introduceras i matematikundervisningen ska integreras i en etablerad praktik där läroböcker länge varit en viktig resurs. Jag kommer att berätta om dilemman som lärare upplever när de introducerar och använder data-drivna digitala läromedel och nya möjligheter som uppstår. Min forskning visar att digitala läromedel måste förstås i ett bredare perspektiv än bara som ytterligare ett nytt verktyg. Det är något som förändrar lärarnas roll och undervisningen i klassrummet.

Marie är postdoktor på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Hon ingår i två forskningsprojekt. I det ena projektet undersöks (i samarbete med Mexiko, Argentina, Sydafrika och Tyskland) hur skolans digitalisering och datafiering skapar lokala och globala ojämlikheter.

I det andra projektet undersöks hur AI-baserad teknik kan vara designad för att lärarna själva ska kunna anpassa systemen, vilket gör att de kan lita på, och få större nytta av, tekniken i sin undervisning.

Teaching with Digital Mathematics Textbooks – Activity Theoretical Studies of Data-Driven Technology in Classroom Practices

Film