Tärningar – Lättanvänt material för elever med annat språk

I samband med flyktingkrisen 2015 var det matematiklärare som hörde av sig till oss på NCM och efterfrågade material att använda tillsammans med nyanlända elever. Tärningar är internationellt förekommande och om två elever spelar ett spel kan en tredje som inte förstår språket titta och ofta förstå vad spelet går ut på. Vi gjorde en sammanställning av matematiskt rika tärningsspel från Strävorna och andra NCM-publikationer, vilket sedan ledde till att vi tog fram häftet Tärningar – spel, aktiviteter och problem. I häftet finns de flesta spelen beskrivna på en lärarsida följt av en elevsida där spelplaner finns och reglerna har skrivits på så lätt svenska som möjligt. Med tanke på att reglerna är kortfattade finns stora möjligheter att använda exempelvis Google Translate för att enkelt få dem översatta till önskat språk.

Läs vidare/Beställ häftet här: NCMs Webbshop