NCM har nu känguruproblemen på ukrainska

Hör av dig till Ulrica Dahlberg (ulrica.dahlberg@ncm.gu.se) om du har elever som vill arbeta med problemlösning på sitt modersmål.