Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik – 1 november 2022

Temat för konferensen kommer att vara “Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik”. Ett samarrangemang av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet.

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring detta tema möjliggör vi för utveckling av kunskap och bildning i frågan.

Läs mer [Linnéuniversitetet]