Känguruproblem på Ukrainska!

NCM har nu fått tillgång till de ukrainska Känguruproblemen. Var uppmärksam på att det ukrainska språket skrivs med helt andra tecken än vårt alfabet.

Vill någon lärare få tillgång till detta material så kan ni mejla ulrica.dahlberg@ncm.gu.se .

Uppge vilken årskurs det gäller så mejlar hon rätt material till er.