Framsteg i matematik kan ge ny kunskap om universums gåtor

Forskare har länge försökt förena Einsteins teori för gravitation med kvantmekanik, vilket skulle kunna ge kunskap om bland annat svarta hål och universums födelse.

– Vi strävar efter att förstå naturens lagar och dessa är skrivna på matematikens språk. När vi söker svar på frågor inom fysik så leds vi ofta till nya upptäckter även i matematik. Denna korsbefruktning är särskilt framträdande i sökandet efter kvantgravitation – där det är extremt svårt att göra experiment, säger Daniel Persson, biträdande professor vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers.

Läs mer [forskning.se]