Podcast om matematikämnet och skolan i samhället

Varför har vi matematik i skolan? Varför har vi ens skola? Vad är bra och dålig undervisning och hur skulle man kunna undervisa så att fler lär sig? Varför presterar barn från olika socioekonomiska grupper egentligen olika i skolan? Hur spelar generna in?

Vad gör egentligen vinstintressen med skolan? Hur ska vi hantera segregationen? Är skolans ens till för att man ska lära sig, eller har den en helt annan roll, egentligen? Borde vi nedvärdera utbildningens status?

Ola Helenius
Professor i matematikdidaktik
Göteborgs Universitet

Lyssna på podcast [Vetenskapligt med Häggström och Livh]