Kritik mot nya ämnesbetyg i matematik

Ämnesbetyg planeras att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Det har dock framkommit kritik på sociala medier från lärare mot de nya ämnesbetygen i matematik.

Det finns två förslag:

1. Eleven får slutbetyg efter lästa 400 poäng.

2. Eleven får två slutbetyg. Ett efter de två första kurserna (Ma1 o 2) på 200p och sedan det andra på de två sista (Ma3 o Ma4) på 200p

Läs mer och se informationsfilmen på Skolverket

Remissen för ämnesbetyg ligger öppen till den 9 maj och det är möjligt för den som önskar att lämna sina synpunkter.

Lämna synpunkter på remissen på Skolverkets hemsida