Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för hur betyg ska sättas. Den nya principen ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket tar samtidigt fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Ändringarna börjar gälla från den 1 juli 2022.

Läs mer [Skolverket]