Örebro universitet bjuder in till digital konferens om framtidens lärarutbildning, 15-16 mars

Vilken utbildning behöver lärarstudenter för att kunna ge sina elever kunskap och kompetens att möta framtidens arbetsliv, bli aktiva samhällsmedborgare och ta sig an de stora samhällsutmaningarna?

Örebro universitet bjuder den 15-16 mars in till digital konferens på temat ”Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner”. Det gäller såväl lärarutbildare och lärarstudenter som skolpersonal, beslutsfattare, forskare och andra som intresserar sig för utveckling av lärarutbildning, skola och förskola.

– Den första dagen handlar om hur lärosäten, skolhuvudmän och andra kan samverka för ömsesidig nytta, exempelvis kring praktiknära forskning och genom delade tjänster, berättar Ann Öhman Sandberg.

Andra dagen står visionen för framtidens lärarutbildning i centrum – och de förändringar som behövs för att svenska lärosäten ska kunna ska utbilda lärare som i sin undervisning kan möta nutidens och framtidens stora samhällsutmaningar.

Det är kostnadsfritt och du kan välja att vara med på hela eller delar av konferensen.

Läs mer och anmäl dig här [Örebro universitet]