27 januari: Linda Marie Ahl

Mina studier av gymnasial matematikundervisning för vuxna i Kriminalvården har lett fram till en modell för att individualisera kurserna. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för individen att nå sina mål.

Undervisning av vuxna innebär speciella utmaningar. Bland annat varierar förkunskaperna mycket. Vissa har inte studerat matematik på många år medan andra nyligen har gått på gymnasiet. Vuxna har också mer negativa känslor för matematik än barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet, vilket man behöver ta hänsyn till i undervisningen. Det beror på att anledningen till att de behöver läsa gymnasial matematik som vuxna ofta är för att de har misslyckats tidigare.

Mina studier har gjorts i vuxenutbildningen i Kriminalvården, men modellen kan användas av alla som arbetar med gymnasial matematikutbildning för vuxna, t.ex. på KOMVUX. Jag kommer beskriva hur jag identifierar förkunskaper, identifierar och arbetar med individens motivation, väljer uppgifter och problem samt hur jag ger respons.

Presentation
Linda Ahl har undervisat gymnasiekurser i matematik för vuxna i fängelse i 15 år. Hon disputerade 2020 med avhandlingen Individualized mathematics instruction for adults: the prison education context. Idag arbetar hon som forskare inom två olika forskningsprojekt. Det ena handlar om implementering: Hur får vi forskningsresultat att göra nytta där de hör hemma, i klassrummen? Det andra är ett mer praktiskt orienterat projekt om att stödja lärare i grundskolan att undervisa om skriftlig matematisk kommunikation.

Länk till avhandlingen

Lindas föreläsning – PDF

Film