Varför väljer flickor bort matematik i skolan?

I skolan presterar flickor i allmänhet bättre än pojkar i matematik. Ändå väljer de sällan utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Är flickors ”relativa förmåga” förklaringen?

Läs mer [forskning.se]