Ju fler böcker i hemmet – desto bättre är skolresultaten

Ju fler böcker där hemma, desto bättre går det i skolan. Ny forskning visar att bokhyllans omfång och föräldrarnas yrkesval är det som mest påverkar svenska elevers möjligheter att lyckas med skolarbetet.

Läs vidare [Läraren]