Facit: Adventskalendern, 11 dec

Det närmaste vi kommit är 182+493 = 675
Detta har vi fått med hjälp av Thomas Weibull.

Om vi skulle tillåta oss att få använda siffror endast en gång i både svar och i additionen kan vi komma till
123 + 574 = 697.

Omnämnande
Alfred Herou i 4A Brotorpsskolan hittade följande svar på problemet:
278 + 415 = 693

Svar på problemet för de yngre barnen
Det finns många lösningar och två av dem för de tre alternativen är:
a. 129 + 347 = 476 293 + 165 = 458
b. 317 + 546 = 863 275 + 613 = 888
c. 349 + 258 = 607 162 + 453 = 615


Åter till adventskalendern