Facit: Adventskalendern, 10 dec

Det finns flera svar beroende på om blandningen består av lika stor vikt av varje sort eller uppdelat på något annat sätt.
Om vi tar en tredjedels kilogram av varje sort blir priset per kg 
(25 + 90 + 125)/3 = 80 kr/kg.Åter till adventskalendern