Andelen godkända i tuff mattekurs rusade under våren

Andelen elever på samhällsvetenskapsprogrammet som fått godkänt i matematik 2b ökar kraftigt, visar nya siffror från Skolverket. Svårigheter att få fram likvärdiga bedömningsunderlag under pandemin kan ha gjort att lärare hellre friar än fäller.

Läs vidare [Läraren]