Uppföljning: Utvärdering av utbildningar som leder till ämneslärarexamen

I [Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s)]utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 har nu genomgått en uppföljning.

Läs mer [Universitetskanslersämbetet]