Rekordmånga studenter ställer upp som matematikmentorer i spåren av pandemin

– Skolverket varnar för ett kunskapstapp hos elever i grundskola och gymnasium på grund av pandemin. Hos den ideella föreningen Intize på Chalmers ser man ett ökat engagemang då rekordmånga studenter anmält sig för att hjälpa till som matematikmentorer, berättar Anton Carlsson, chalmerist och rekryteringsansvarig på Intize.

När Skolverket beskriver pandemins konsekvenser i skolan bekräftas till stor del den bild som framhävts av media: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. På Intize ser man dock ljust på framtiden, sedan höstterminen började har över hundra studenter ansökt om att bli mentorer genom Intize.

– Det är fantastiskt kul att så många vill vara med och bidra. Vi har redan på ett par månader fått in fler ansökningar om att bli mentor än vi fick under hela förra verksamhetsåret. Vad det ökade engagemanget beror på är svårt att säga. Teorin inom föreningen är att det finns ett uppdämt behov hos studenter att vara med i ett meningsfullt socialt sammanhang efter ett år präglat av hemmasittande. Vi har för första gången sedan jag började engagera mig nästan brist på adepter, vilket är ett väldigt angenämt problem. Jag vill uppmana alla som önskar få en matematikmentor att gå in på vår hemsida www.intize.org och ansöka om en mentor, chansen att få en har knappt aldrig varit större! För de elever som inte har tid med veckovisa mentorskap anordnar Intize även Intizedagen den 5/12, en stor räknestuga som syftar till att förbereda eleverna inför kursprovet i matematik. Under den senaste upplagan i våras deltog över 130 personer på distans, planen inför den uppkommande räknestugan är dock att återigen arrangera på plats i Chalmers lokaler, avslutar Anton.