Digitala läromedel stänger ut lärare

Digitala läromedel kan försvåra för lärarna, visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning.

Läs mer [Forskning.se]